Rechten en plichten

Disclaimer
De ananné Appliance salon betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op www.natural-skin.care en gerelateerde subdomeinen. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. De salon geeft met nadruk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie.

De ananné Appliance salon wijst elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website van de hand. De salon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.

Externe links
De salon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waar naar gelinkt wordt vanaf www.natural-skin.care en gerelateerde subdomeinen.

Intellectueel eigendom
De teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen op- en vormgeving van de website mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen, vormgeving en overige daartoe vatbare werken liggen bij de ananné Appliance salon.

De salon respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan verzoeken wij u contact
super@natural-skin.care.

Privacy
De ananné Appliance salon gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van www.natural-skin.care.

Cookies
De ananné Appliance salon website maakt gebruik van enkele functionele cookies – zoals het onthouden van taalinstellingen – en niet-functionele cookies.

De website maakt gebruik van Google Analytics voor het in kaart brengen van het verkeer op de website. Deze verzameling van verkeersgegevens geschiedt voor het verbeteren van de website. De informatie die Google verzamelt, onder meer door middel van cookies, moet Google doorgeven aan derden, indien het daartoe wettelijk verplicht is. Tevens mag Google deze gegevens aan derden doorgeven voor zover de gegevens namens Google door derden worden verwerkt. De salon zal de verkeersgegevens niet gebruiken om individuele gebruikers te volgen.

Instellingen betreffende cookies
Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde »Do Not Track (Volg me niet)« instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met het e-mailadres:
super@natural-skin.care.

Lettertype
»Open Sans« van Google Fonts (Licentie)
»General Foundicons« van ZURB Studios

Image source
Welkom: stroking massage of the face, … © kosmos111 / Fotolia
Welkom: Cheerful guy is caring of his skin © YakobchukOlena / Fotolia

drop